Paradisewill.com

De 609 foto’s in dit boek – gemaakt in zestien verschillende landen – zijn een visuele vertaling van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De foto’s zijn samengebracht met fragmenten uit De Nieuwe Bijbelvertaling. De verbinding van deze teksten met actuele beelden vormt een verfijnd weefwerk waarmee een eeuwenoud verhaal een eigentijds karakter krijgt. Caroline Waltman houdt weliswaar de volgorde van de Bijbelboeken aan, de vormgeving van het werk en de fotografie zelf zijn minder lineair.
Paradisewill.com wil prikkelen , ontroeren en bemiddelen. Het is zowel een visuele aftasting van het alledaagse als een weergave van bijzondere en indringende gebeurtenissen. De overeenkomsten tussen mensen, leefgebieden en geloofsovertuigingen vormen een leidend motief.

 • 400 pagina’s, muncken lynx
  12 x 16,5, genaaid gebonden
  band met (goud)foliedruk, 2 leeslinten
  ISBN 978-90-8972-115-0
  concept en fotografie: Caroline Waltman
  basisontwerp binnenwerk: Kitty Molenaar
  ontwerp omslag: Thomas Gravenmaker
  lithografie: Bert van der Horst
  voorwoord: Désanne van Brederode
  druk: Wilco, Amersfoort
  uitgever: Berne Media
 • bestel Paradisewill.com
 • werk uit dit boek in het Bijbels Museum

deze tentoonstelling is ook te zien geweest in Zwolle, Hogeschool Windesheim en boekhandel Waanders in de Broeren, de Walburgiskerk in Zutphen en in de Rechtbank van Amsterdam.

‘Zie mij’ is verder nog te zien

zomer 2019 Kloosterkerk Den Haag

herfst 2019 Grote Kerk Den Bosch

voorjaar 2020 Museum Klooster Ter Apel